נידוי מי שיוצא מבידוד הקורונה

שאלה: 

האם לא ראוי לנדות מי שלא מקשיב בזדון לתקנות משרד הבריאות שהרי הוא כמי שיש ברשותי דבר מזיק .. עד שיסיר היזקו וכן מזלזל בדברי סופרים

בישראל היו מספר חולי קורונה שיצאו מבידוד במזיד!!

חולה קורונה מאומת שיוצא מבידוד, האם דינו כדין רודף?

אם הדביק אחרים האם חייב כרוצח בשגגה לגלות לעיר מקלט?

האם יש לחייב אותו נזקי ממון שגרם לציבור וליחידים?

אם הדביק את חבירו וחבירו הדביק אחר, האם יהיה חייב על ההיזק המשתלשל?

עד כה נפתחו 117 תיקים פליליים הקשורים להפרות הבידוד

 

תשובה: 

הם מסכנים עצמם ואותנו כולנו. אין צל של ספק שראויים לנידוי. אבל בימינו שלנו, הנידוי בעוונותינו, איננו אפקטיבי. אין ציבור שנשמע לנידוי. ניתן לתבוע את המנדה על שנידה את המנודה. ביהמ"ש לא סובל נידויים. לא יודע משמעותם. זהו המצב. ואין לומר רודף, אוי ואבוי, שלא יהרגו. אנחנו מגנים ומחייבים כל אדם שלא נשמע. אם גרם לסיכון, יכולה תביעה נגדו. אבל בי"ד ישקול בשום שכל ובזהירות מרובה.

 

תאריך: 
25/03/20 כ"ט אדר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist