הכרזת הרה"ר על תענית בשל נגיף הקורונה

שאלה: 

1. עד מתי צריך לצום?

2. מה המזמורים שאומרים היום?

תשובה: 

1. יכול לקבל מהצהריים תענית שעות עד צאת הכוכבים.

2. כל אחד כפי שירצה

היום למשל קראנו את הווידוי של האשמורות אבל לפני הווידוי קראנו בקשת סליחה. תפלה לעני כי יעטוף וכן שיר המעלות ממעקים קראתיך כל המזמורים שפרסמתי: תהלים צא, קב, קל, וכן יש לומר אבינו מלכנו מנע מגפה מנחלתך.

כל אחד מה שרגיל ובלבד שיכוון לבו אל השמים.

תאריך: 
25/03/20 כ"ט אדר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist