אכילת כרפס במשך ההגדה

שאלה: 

האם לפי דין הגמרא יש איסור בלהמשיך ולאכול כרפס במשך ההגדה?

הרי כתוב "עד שמגיע לפרפרת הפת"
 
תשובה: 
לפי מרן, את הכרפס אוכל רק כחצי זית. כי אם יאכל כזית, יצטרך לברך ברכה אחרונה. כי מרן מסופק אם צריך לברך ברכה אחרונה. כי יש פוסקים שמחייבים לברך ברכה אחרונה אחרי כזית כרפס. ויש פוסקים שסבורים שברכת המזון פוטרת כל הדברים שאכל לפני כן. 
לפי הרמב"ם, חייבים לאכול כזית כרפס. ולא פחות מכזית, כי אין אכילה פחותה מכזית, ומטבע הדברים הוא יכול לאכול יותר מכזית, אבל כלל גדול הוא בליל הסדר, שלעולם נתנהל לפי הסדר של ליל הסדר.כי הכול בליל הסדר מדוד ושקול, לכל דבר יש משמעות ומן הרגע שאדם ישנה משהו מסדר ליל הסדר יחטיא את המטרה. לכן כזית ולא יותר. לא שבמהלך ליל הסדר יתחיל לאכול עוד ועוד.
 
תאריך: 
30/03/20 ה' ניסן התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist