הגעלת כלים בימי קורונה

שאלה: 
האם כבוד מורנו ורבינו יוכל להתייחס לנושא הגעלת כלים בימי הקורונה .
האם הרבנות המקומית מעמידה מקום מחוטא ונקי העומד בכללי משרד הבריאות .
ואם לא מהם הכללים מהם לא יסור האדם בהכשרת כליו לפסח ובמה ניתן להקל.
אודה על התייחסות מיוחדת לחצובות הגז הגדולות מהגעלה בסיר ביתי .
וגם אודה להתייחסות להגעלת מכסים של סירים גדולים שאינם נכנסים לסיר או מצקות ארוכות וכלים משולבי חומרים שונים. וכן כלי פורצלן שאינם סדוקים שיש בהם שימוש לכל היותר בכלי שלישי לאחר העברת מרק ובשר דרך מצקת. תודה רבה.
 
תשובה: 
עלינו לדעת שיש לנו הפעם קושי גדול מאוד לקיים את הגעלת הכלים הציבורית ליד המועצ"ד. מבחינת המועצ"ד היא יכולה לשמור על כל הכללים. בעיית הבעיות שכל אחד בא עם כליו שלו. לא ידוע האם חיטא אותם ואת ידיו. יש חשש להתקהלויות  אסורות. לכן יש מועצ"ד שביטלו הגעלות ציבוריות אלו ואמרו מי שרוצה להגעיל, שיגעיל לעצמו. אבל לא ברבים. יש כאלה שמתוך תקווה שיעמדו על המשמר ויתרו בכל הבאים ע"י שיודיעו שרוצים לבוא מראש, שיחטאו אותם, וכשיבואו ישמרו על מרחקים כפי שאנו צריכים לעשות. הרבנויות המקומיות שיקיימו הגעלה, ידאגו עד למקסימום לשמור על הכללים.
עצה טובה לאדם שיש לו הגעלה, שיגעיל לעצמו, ייקח סיר גדול ינקה אותו היטב, ירתיח בו מים וישים בו חומר פוגם. ויגעיל רק כלים נקיים שניקה היטב. 
אשר לחצובות - האש שורפת כל מה שנפלט עליהן. אך יש מחמירים להגעילן. אני מציע שיבעיר האש כשהן נקיות, ואח"כ ישים אותן במים רותחים. ואין הגעלה טובה מזה.
ביחס לכלים ארוכים – ניתן להגעיל באופן חלקי. קודם כל ישקיע את החצי או יותר מחצי במים חמים. ולהוציא ולהשקיע צד שני, ואז יוצא שכל גופו של אותו כלי היה במים בשני השלבים. 
מכסים גדולים – יש בעיה. נצטרך לקחת חום של אש. לחמם את המכסה וייזהר שלא יתקלקל. ואם לא, אין לו הכשר.
פורצלן – יערה עליהם מים רותחים ודים. ואם יגעיל, עוד יותר טוב.
 
תאריך: 
30/03/20 ה' ניסן התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist