הכשרת ביכנ"ס בימי קורונה

שאלה: 

האם על הגבאים להכשיר את בית הכנסת? האם יש להם רשות לפתוח את תאי המתפללים ולנקותם?

תשובה: 

אינני יודע מה ילד יום. בין כך ובין כך. אין צל של ספק שבביכנ"ס היום יש הרבה חמצים מסעודה שלישית או קידוש. הנהלת ביהכ"נ חייבת לבער את החמץ הזה כי זה חמץ של שותפים. היה ומדובר בתאים שהם פתוחים, יש לתאם עם הבעלים.  ואם התאים נעולים, יצטרכו להודיע לבעלים שיבואו לבער כל אחד את החמץ שלו. או שייתנו רשות ואת המפתח לפתוח ולבער. אסור לאדם להשאיר חמץ בפסח, למרות שמבטל את החמץ ויוצא ידי חובה מדאוריתא. כי מדרבנן חייב לבער ביעור פיסי. ואם לא ביער ביעור פיסי, הרי לאחר הפסח, חייב לבער את החמץ ביעור פיסי.

תאריך: 
30/03/20 ה' ניסן התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist