עניית אמן לתפילה ברדיו

שאלה: 

האם אפשר לענות לתפילה בקול ברמה והאם אפשר לצאת גם ידי חובה?

תשובה: 

ניתן לסמוך על הפוסקים שמתירים לענות אמן למרות ששומעים את הברכות באמצ' גלי האתר. אבל לצאת ידי חובה לא. אלא עלינו להתפלל עמם מילה במילה, ואין אנו יכולים להצטרף למניין. אם הם תשעה ואני עשירי ואני בביתי והם באולפן. אין מנין. כי אין עשרה במקום אחד. אבל אם יש מנין באולפן, וכל השומעים שמחוץ לאולפן באמצ' הרדיו קוראים מילה במילה עם החזן שבאולפן, מעלה עליהם כאילו התפללו בציבור.

תאריך: 
31/03/20 ו' ניסן התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist