האם כהן יכול להצטרף למניין כאשר הוא בקומה 3 והמניין בקרקע?

x

Audio Playlist