מזוזה במזווה

שאלה: 

א האם לקבוע מזוזה במזווה. אם כן, היכן במדויק.

ב האם פתח המטבח חייב במזוזה, אם כן, היכן לקבעה.

ג אני שוכר את הדירה ורוכש את המזוזה מכספי שלי. האם לברך שהחיינו מדין חדשה?

תשובה: 

א׳‏.         אם המזווה משמש גם את האדם, ויש בו ארבע אמות על ארבע אמות, חייב במזוזה. ואם המזווה משמש רק כמחסן לאביזרים, פטור מן המזוזה.

ב׳‏.          מטבח חייב במזוזה אם יש בו ארבע אמות על ארבע אמות. מן המזווה למטבח אין צורך במזוזה, אם המזווה סגור ואין לו כניסה מן החוץ למזווה, ומן המזווה למטבח, אך אם יש כניסה מן החוץ למזווה (קומת קרקע), ומן המזווה למטבח, יש צורך במזוזה למטבח מן המזווה.

ג׳‏.  יש לברך כי המזוזות הן שלך, וגם כשתפנה את הדירה יש לך דרכים הלכתיות ליטול אם המזוזות שלך.

 

 

תאריך: 
07/05/20 י"ג אייר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist