חיוב ארוסה

שאלה: 

מה שונה חיוב של ארוסה אם גם השקיע בנישואין והתחרטה?

תשובה: 

אם הוצאות הנישואיין יילקחו במרבית ההתחשבנות בגין ביטול הנישואין ע"י הארוסה.

תאריך: 
07/05/20 י"ג אייר התש"פ
x

Audio Playlist