תערובת חמץ פחות מכזא"פ

שאלה: 
תערובת חמץ פחות מכזא"פ
ויותר מפי ששי (נניח כ 3% חמץ בתערובת)
מין בשאינו מינו אשר יש בה טעם החמץ
האם האוכלה יעבור על איסור דאוריתא?
 
תשובה: 

בפסח אסור לאכול תערובת חמץ אפילו במשהו.

ואחרי פסח מותר לאכל כל תערובת חמץ, אפילו מעל לכזית בכדי אכילת פרס.

תאריך: 
08/05/20 י"ד אייר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist