כהן שנושא כפיים מימין לשמאל או משמאל לימין או שלא משנה?

x

Audio Playlist