דילוג לתוכן העיקרי

קדושת הכהנים

שאלה

מכיוון שיש מאחינו החילוניים שמסיבה שידועה לכל איש אשר עיניו בראשו מתייחסים בלעג לכך שהתורה אומרת שלכהן מותרת דווקא בתולה.

לעניות דעתי כדאי להשיב לרבים לשאלתם זו.

תשובה

כהן הדיוט מותר לשאת אשה אלמנה, או לא בתולה.

אבל איסור כהן לגרושה ואלמנה גם לכהן גדול, כדי שהכהנים הקדושים בחיי האישות שלהם יהיו קדושים. ונשותיהם לא תחשובנה על מה שעבר עליהן בנישואיהן הקודמים.