ברכה על השמש

שאלה: 

למה לא מברכים על השמש, הרי השמש והירח הם צבא השמים במערב?

תשובה: 

מברכים עושה בראשית כל 28 שנים, זהו המחזור של האסטרונומיה של השמש.

תאריך: 
08/05/20 י"ד אייר התש"פ
x

Audio Playlist