שבת

שאלה: 

1. למה מסתובבים למערב בואי בשלום עטרת בעלה?

2 למה אחר התפילה מתחילים ב ויכולו השמים שהרי כבר יום ששי עבר?

3 למה אשת חיל בקידוש ערב שבת והיא עדיין בחיים ועונה אמן והיא לידי?

4 מה גדול יותר כיפור או שבת?

תשובה: 

1 לנוהגים כן מנהג זה סמלי, שפונים לכיוון שקיעת החמה כסמל לסיום יום הששי ומקבילים את יום השבת הנכנס.

2 לפי הרמב"ם ולפי התכאליל העתיקים של יהודי תימן, לא אומרים יום הששי, אלא ויכולו כדי לשדר לנו את תכלית האדם בעולם שהוא עולם הבא.

3 הנוהגים לומר אשת חיל, מתכוונים לשכינה או לחומר של האדם, המציית לנפש האלוקית שבו, אך טוב שחושבים גם על האשה.

4 יום שבת יותר חמור בקדושתו מקדושת יום הכיפורים, ולעתיד לבוא כל המוני בית ישראל ששומרים על קדושת יוה"כ ולא קדושת השבת, ידעו את האמת וישמרו גם את השבת כהלכתה, דבר שיזרז את הגאולה השלמה.

תאריך: 
08/05/20 י"ד אייר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist