דין פושט רגל

שאלה: 

מה דין פושט רגל שחייב הרבה הרבה כספים וכן נדרים לביהכנ"ס.

מה הדין כאשר היום שוב פתח עסק, 

האם ניתן לגבות ממנו את הכספים?

תשובה: 

פושט רגל לפי החוק, מסיים את חובו כלפי הנושה ע"י הליך פשיטת רגל.

אבל בתורה, לא. כל חוב שלא נפרע כולו, חייב החייב לפרעו, אפילו אחרי שנים רבות, אם נפלה לו ירושה, או ניתנה לו מתנה,

אפילו מת החייב, ויש לו נכסים, חייבים היורשים לפרוע חוב אביהם מן העיזבון.

תאריך: 
10/05/20 ט"ז אייר התש"פ
x

Audio Playlist