שבועה בנקיטת חפץ

שאלה: 

למה היום נמנעים בתי הדין הרבניים מלהשביע בנקיטת חפץ, הרי אליהם מגיעים רק יהודים שומרי תורה ומצוות. מדוע אם כן לחשוש שמא לא יסכימו לקחת תשמיש קדושה ולהישבע?

 

תשובה: 

בתימן נהגו בתי הדין להשביע ובני אדם נרתעו ממעמד ההשבעה.

אבל חכמי אשכנז חששו לדברי חז"ל, שה' מעניש גם על שבועת אמת, ולכן נהגו שלא להשביע, וחבל, כי בין בעלי דין דתיים, השבועה יכלה להיות מרשם יעיל לבירור הדין ולהכרעתו בהלכה.

 

תאריך: 
10/05/20 ט"ז אייר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist