מאסר ומעצר בהלכה

שאלה: 

1 האם הגדרת גואל דם רק לאחר פסיקת בית דין או שאם אחד הרג ובא קרוב של ההרוג ורדף אחר הרוצח שלא הוברר האם במזיד או בשוגג האם יש פה דין רודף כנגד הקרוב של הנהרג ?

2 הרב אמר שאם באים לסטים יש פה דין רודף וחייבים לחלץ את החטופ/ה , האם זה גם במחיר חיי החטוף ?

 

תשובה: 

1 רק אחרי עמדו למשפט.

ב אם יש ודאות ששניהם ייהרגו גם החוטף וגם החטוף, אסור, כי אין הצלה, ואנו פועלים כמצילים ולא כמענישים, רק בי"ד מעניש.

 

תאריך: 
10/05/20 ט"ז אייר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist