עלייה לקברי צדיקים + עמידה בקריאת ס"ת

שאלה: 

1 לגבי העליה לקברי צדיקים.

בכלל בנוגע לעלייה לקברי צדיקים

ומה מיוחד בהדלקת נר נשמה לצדיקים.

2 והאם יש חובה לעמוד בקריאת ספר תורה להורים ולדודים?

 

תשובה: 

1 למקובלים יש משמעות גדולה וחשובה לעלות לקברי צדיקים הן לצורך תפילה (אבל לא לבקש שהצדיק יתפלל עבורנו), וכן בשביל עילוי נשמות וגם ע"י הדלקת נרות נשמה.

לא כן לפי רבנו. העלייה לכל קבר היא על דרך ההכנעה, שסוף אדם למות, ויזדרז האדם לשוב בתשובה. וכל שכן כשעולה לקבר הצדיק, שאז ייכנע האדם, מתי יגיעו מעשיו לדרגת אותו צדיק כדי שיזכה לחיי העולם הבא.

2 לפי מנהג תימן עומדים לכבוד אבא או דודים או אחים גדולים כשעולים לקרוא בתורה, ומנהג זה מחייב, שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך.

 

 

תאריך: 
10/05/20 ט"ז אייר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist