מקום קבורת הרמב"ם+קברות צדיקים+מנהג החאלאקה

שאלה: 

 1מניין לנו שרבינו הרמב"ם קבור בארץ?

 2 האם עלינו לפקוד את קברו כנהוג היום לפקוד את קברות חכמי ישראל הצדיקים?

3 מהו מקור מנהג החלאקה?

 

תשובה: 

1 מסורת שנקבר שם. יש אומרים שארונו הונח על גמל ממצרים לארץ, ושם הגמל נעצר, ושם נקבר.

לפי רבינו, אין לפקוד קברים גם לא קברות צדיקים. רק אם יש צורך גדול כמו צרות של רבים כדי להיכנע ולשוב לה', ובעיקר העיקרים לעסוק בתורתם של הצדיקים, שזהו זכרם האמתי.

2 מנהג שהאר"י הנהיג, כי בקבלה יש קדושה לשערות, כצינורות שפע, והשיער של הילד שלוש שנים כמו ערלה ובשנה הרביעית קודש הילולים לה'.

 

תאריך: 
13/05/20 י"ט אייר התש"פ
x

Audio Playlist