מאור האפלה פרשת בחוקותי

שאלה: 

מאור האפלה, מהדורת הרב קאפח, עמ' שפג פרשת בחוקותי נכתב: "וזכרתי את בריתי יעקוב, מלא לפי שלא יצא מזרעו פסול. והם ירצו את עונם יען, אמרו שמלכות רביעית תמשך כמנין יען שהם תש"ף".

מה הכוונה?

 

תשובה: 

היו שחישבו את הקץ וסברו ששנת התש"ף היא שנת בורא המשיח. המחבר דנן סבור ששנה זו היא סוף המלכות הרביעית. לפי רס"ג המלכות הרביעית שבדניאל היא אדום וישמעאל, ורבנו בדעה שהישמעאלים יהיו מאוד אכזריים כלפינו. אך היא סוף המלכות הרביעית. ומבלי להזדהות עם חישוב הקץ ניתן לומר, שהישמעאלים היום (האיסלם) נחלקו ל 2 זרמים: הסונים והשיעים. השיעים הם דתיים קיצוניים ומשיחיים כמו האירנים. והסונים יותר מתונים כמו הסעודים ומדינות המפרץ.

עינינו רואות, שיש יותר התקרבות לישראל מצד המדינות הסוניות. בעוד שהאירנים וכיו"ב, אף שהם עוינים אותנו מאוד, הם במשבר כלכלי חמור, וניגפים במגיפת הקורונה, ומי יודע לאן היא תגיע, ככל שתמשיך לאיים גרעינית עלינו ועל ארה"ב, כך שאולי נראה שהמלכות הרביעית והישמעאלית אולי מסתיימת והולכת.

אבל כאמור, אמונתנו בביאת המשיח איתנה, אך אנו אמונים על משנת רבינו, שאין לחשב את הקץ כלל ועיקר.

 

תאריך: 
14/05/20 כ' אייר התש"פ
x

Audio Playlist