כיצד ינהג אדם אשר סיים את תקופת הבידוד ע''פ הוראת משרד הבריאות? האם יברך ברכת הגומל? מתיר אסורים?

תשובה: 

לא ברכת הגומל, כי לא היית חולה, ולא ברכת מתיר אסורים, כי הבידוד אינו בגדר בית סוהר, ואתה מחובר עם הסובבים אותך כפוף להוראות, ויש לך כל צרכיך, ואינך כפוף למישהו בעל מרות עליך, אבל תודה לה' שלא נדבקת במחלה הארורה הזו.

 

תאריך: 
17/05/20 כ"ג אייר התש"פ
x

Audio Playlist