הסבר בהלכות תרומה

שאלה: 

בהלכות תרומה, פרק א' הלכה ה' כתב רבנו: "כיוון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ – קדשוה קדושה שניה העומדת לעולם..."

1)    האם על ראש הממשלה חל דין מלך?

2)    האם מכיוון שצה"ל כובש מכוח ממשלת ישראל, כל שטח שכובש צה"ל ייחשב כארץ ישראל אפילו אם בזמן עולי בבל אותו חבל ארץ היה נחשב כחו"ל?

 

תשובה: 

1 על ראש הממשלה לא חל דין מלך.

2 כל שטח שנכבש ע"י צה"ל, אם הוא מעולי בבל, זו קדושתו.

ואם מעולי מצרים, זו קדושתו. בעהי"ת מלך המשיח הוא שיקדש תוספת לארץ ישראל, ויוסיפו שלוש ערי מקלט.

 

תאריך: 
17/05/20 כ"ג אייר התש"פ
x

Audio Playlist