דילוג לתוכן העיקרי

דקדוק שו''ת הרמב"ם שעסק במנהג ליצוק מים במקום טבילה לנשים

שאלה

בשו''ת הרמב"ם רמב שעסק במנהג ליצוק מים במקום טבילה לנשים, כתב (בערך ברבע התשובה):
"וידענו שיעור זה המעשה הרע והמנהג המגונה שכלולים בו מינות וגלוי עריות בפרהסיא לרבים". ולא הבנתי איך יש כאן גילוי עריות בפרהסיא? בסה"כ יש אשה שיוצקת מים על חבירתה. אין זה דומה לבלנית? או שהרמב"ם נגד בלנית

ברוך תהיה

תשובה

כוונת רבנו שיציקת המים אינה תחליף לטבילת הנדה במקווה, וכל איש שחי עם אשתו נדה, חיי אישות, הרי הוא כמגלה עריות, כי הנידה היא ערוה.