דילוג לתוכן העיקרי

קדושתה של ירושלים

שאלה

1האם מובא בגמרא שירושלים היא מרכז הכלכלי של העולם?

2 מה הטעם טהרת המת, הלא הוא אבי אבות הטומאה והלא אנו לא מטהרים את הנשמה כי היא חוזרת לכור מחצבתה?

תשובה

1 יש אגדה כזו, שכוונתה לשבח את ירושלים.

2 זה מנהגי קבלה וסודם עמם.