קדושתה של ירושלים

שאלה: 

1האם מובא בגמרא שירושלים היא מרכז הכלכלי של העולם?

2 מה הטעם טהרת המת, הלא הוא אבי אבות הטומאה והלא אנו לא מטהרים את הנשמה כי היא חוזרת לכור מחצבתה?

תשובה: 

1 יש אגדה כזו, שכוונתה לשבח את ירושלים.

2 זה מנהגי קבלה וסודם עמם.

תאריך: 
24/05/20 א' סיון התש"פ
x

Audio Playlist