דילוג לתוכן העיקרי

טבעת לקידושין

שאלה

האם טבעת שקידשו בה יכולה להיות טבעת לקידושין נוספים רבים.

והאם יש הבדל בין טבעת שקידשו בה והועברה לחבר במתנה לבין שנרכשה בכסף מלא מהחבר ולקדש עליה?

תשובה

האשה שנתקדשה בטבעת רשאית למכור טבעת זו, או לתתה במתנה למישהו ואותו מישהו יכול לקדש באותה טבעת.

החתן כשקנה טבעת כדי לקדש את כלתו, כל עוד לא קידש, רשאי למכרה, או לתיתה במתנה והמקבל יכול לקדש בה, אך משנתן הטבעת לכלתו, אינו רשאי.