ברכת פירות המיובאים מחוץ לארץ

שאלה: 

מה הדין לפירות המיובאים מחוץ לארץ לעניין ברכה מעין שלוש ברכות וברכת שהחיינו?

תשובה: 

פירות משבעת המינים מחו"ל לברך מעין שבע, אבל לא אומר הארץ ופירותיה, כמו שהוא אומר בארץ.

וברכת שהחיינו מברך גם בחו"ל על פירות חדשים.

תאריך: 
14/06/20 כ"ב סיון התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist