דילוג לתוכן העיקרי

אונן פטור מכל מצוות התורה

שאלה

אם אונן פטור מכל מצוות התורה (ממצוות עשה)

למה עדות אחרות אומרים קדיש לפני סתימת הגולל?

תשובה

אכן מנהגם בייעתי.

ומנהגנו שאין אנו אומרים קדיש, רק אחרי סתימת הגולל.