דילוג לתוכן העיקרי

מדוע אבל ביום הראשון מתנתק מכל המצוות ונעשה חופשי חהן

תשובה

האבל עסוק במחשבתו על הנפטר, וכך צריך להיות בשל כבודו של הנפטר.

ולכן פטור מן המצוות, כי כיצד יקיים מצוות ולבו בל עמו.