מדוע אבל ביום הראשון מתנתק מכל המצוות ונעשה חופשי חהן

x

Audio Playlist