הורים שעושים צוואה

שאלה: 

הורים שרוצים לערוך צוואה. האם רוצה ליידע את הילדים על עריכת הצוואה. האם נכון?

תשובה: 

אם הצוואה מושכלת, והבנים והבנות הגונים, אפשר לשתפם.

אם יש דברים חריגים בצוואה או בהתנהגות הבנים או הבנות, לא לגלות,

ודיה לצרה בשעתה.

תאריך: 
05/07/20 י"ג תמוז התש"פ
x

Audio Playlist