דילוג לתוכן העיקרי

פירוש או מחשבה בקרבן

שאלה

שלום כבוד הרב,
אני פונה אל כבוד הרב כמומחה במשנתו של הרמב"ם
האם יש מקור מפורש ברמב"ם לגבי השאלה אם יש צורך להקדיש את הקרבן בפה לפני שמביאים אותו או שמספיק במחשבה?

ניסיתי למצוא תשובה לשאלה פשוטה זו ברמב"ם ולא מצאתי לצערי.

תשובה

כתב רבנו בהל' מעשה הקרבנות, יד, יב. בנדרים ובנדבות אינו צריך להוציא בשפתיו, אלא אם גמר בלבו, ולא הוציא בשפתיו כלום. חייב. כיצד, גמר בלבו שזה עולה, או שיביא עולה, הרי זה חייב להביא, שנאמר, כל נדיב לבו יביאה, בנדיבות הלב יתחייב להביא, וכן כל כיוצא בזה מגדרי קדשים ונדבותם.