חיוב ללמד שחיה

שאלה: 

שלום וברכה
רציתי גם לשאול את הרב, בפה''מ קידושין א,ז כתב הרמב"ם שחלק ממצות האב זה ללמדו לשחות בנהר. מדוע השמיט זאת מן המשנה תורה? 

תשובה: 

בגמרא, קידושין, כט, א, הובאה ברייתא של חובות האב בבנו, וכתוב שם, "וי"א להשיטו בנהר" כלומר דעת י"א.

הרמב"ם לא הביא דעה זו להלכה, אך בפיהמ"ש קידושין, א, ז, הביא חובה זו.

גם בשו"ע לא הובאה חובה זו להלכה.

לכן נראה, שהדבר תלוי בנסיבות הזמן. בימי התלמוד החשש היה שמא יהיה בספינה ותטבע,

וכדי שיינצל יש צורך שידע לשחות, וזו חיותו, קידושין, ל, א, וזה חשש רחוק.

אבל בימינו מרבים לשחות בימים ובבריכות, לכן קרוב לודאי שהאב חייב ללמד את בנו שחייה.

תאריך: 
25/08/20 ה' אלול התש"פ
x

Audio Playlist