דילוג לתוכן העיקרי

שאלות שונות

שאלה

1 כיצד הדברים מתיישבים עם קללת שמעי בן גרא, דוד בלם עצמו ואמר ה' אמר לו קלל. היתכן?

2 האם יש הידור בציצית בעשיית 13 חוליות על שבע?

3. האם ציצית שמונה או 9 חוליות כשרה או צריך להוסיף?

4 אם כל שמות החודשים הינם שמות אליליים בבליים, מדוע אומצו השמות ולא הוחלפות לשמות עבריים כשחזרו מגלות ראשונה?

5 האם נכון לצאת בראש השנה לתקוע בשופות ברחובות ובמרפסות באותה דקה בכל רחבי הארץ?

6. מי שפרסם ברשת סרטון שמבייש ומבזה אדם אחר, האם מותר לפרוץ לחשבונו באתר ולמחוק את הסרטון?

7. איך הרב מתייחס לאלה שהולכים עם טלית קטנה והציציות בחוץ עם ראש גלוי?

8. לפי הדין אדם שאמר לאישה התינשאי לי וענד לה טבעת, האם זה מחייב? ואם התחרטו? האם צריך לתת לה גט?

 

תשובה

1 שמעי בן גרא קילל את דוד קללה נמרצת, והוא היה בר מלקות, שקילל מלך. אבל גם חייב מיתה מדין מורד במלכות, אבל דוד התאפק כי הוא היה בראשית מלכותו ולא רצה לגרום למלחמת אחים, בין אוהדי שאול ובינו.

2 לא. או 7 או 13.

3. לא. או 7 או 13. לא מספרי ביניים.

4. כדי שנזכור שבגלל ע"ז גלינו מארצנו וחרב בית ראשון ובגלל ע"ז, ככל שאנו מביאים אותה מן הגלות, חלילה ייחרב בית שני.

5. דבר חשוב, אבל שלא במסגרת התפילה ובלי ברכות, כדי שלא יבלבלו את הציבור.

6. יתרה בו שיוריד, ואם לא, שיפרוץ ויוריד.

7. לפעמים גם דרך כזו של חזרה בתשובה מביאה בסופו של דבר לתשובה יותר מושלמת, וכך היה מעשה עם הרב צבי יהודה הכהן קוק, שהתיר לחוזר בתשובה שסירב לחבוש כיפה, שילך עם טלית ותפילין ברחוב בלי כיפה ובסופו של דבר השלים תשובתו.

8. אין לנהוג כן, והיא בגדר ספק אשת איש, ויש צורך בגט לחומרא אם לא ימשיכו.