שבט ראובן גד וחצי מנשה

שאלה: 

1. מדוע בחרו שבט ראבן, גד וחצי מנשה את נחלתם בעבר הירדן המזרחי?

2. מה גרם להם לבקש ממשה רבינו לתת להם את נחלתם בעבר הירדן המזרחי?

3. השבטים ראובן גד וחצי שבט מנשה לא נכנסו לארץ כנען למערב הירדן, אז איך צורפו בהר עיבל והר גריזים?

תשובה: 

שני השבטים וחצי היו אנשי מקנה, ועבר הירדן המזרחי ארץ מקנה, ולכן ביקשו להתנחל שם, אבל משה חייב אותם להיכנס לעבר הירדן המערבי ולהילחם עם אחיהם עם תום הכיבוש, וכן עשו. והם היו מיד בכניסתם לעבר הירדן המערבי בברית בין הר עיבל והר גריזים.

תאריך: 
08/09/20 י"ט אלול התש"פ
x

Audio Playlist