שאלות שונות

שאלה: 

1 כאשר הכהנים אומרים את שם ה' ישנם העונים ברוך הוא וברוך שמו, וישנם כמו הלבדים שאינם אומרים. מה הדין והאם מנהג שכן אומרים חזק דיו לא להפסיק מנהג אבות עוד מתימן?

2 האם הרה"ר עושה הכנות להחליף את הבג"ץ והאם הם מתאימים לכך? 

3 האם חובה לבדוק מזוזות מעת לעת?

4. למה הסנהדרין לא דנה את אחר לסקילה, כי הוא חילל שבת בפרהסיה?

5. לוחות שעושים על ארון הקודש לא מרובעים. מה הדין?

תשובה: 

1 מנהג הבלדי הוא המנהג התלמודי והרמב"מי. ומבחינתם כל המוסיף גורע. ואין לשנות. והללו שנהגו להוסיף ברוך הוא וברוך שמו, שינו, אבל יש להם על מה לסמוך.

2 לצערי, אנו עדיין רחוקים מאוד, אלא א"כ יתרחש אירוע מיוחד. אבל אנו מכינים עצמנו בנושאי דיני ממונות וכן בדיני אישות וכן בכשרות, שבת ורפואה ועוד.

3 אין חובה לבדוק מזוזות מעת לעת. רק בשלוש שנים, וזאת בשל העובדה שיש מזוזות שהן בחוץ ועלולות להירטב ולהתקלקל.

4. זו היתה תקופה מאוד קשה לסנהדרין, בגלל השלטונות הזרים שצמצמו את סמכויותיה.

5. אין חובה לקבוע לוחות עשרת הדברות, אבל אם קובעים, יש צורך שהן תהיינה מרובעות כדין.

תאריך: 
08/09/20 י"ט אלול התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist