שאלות שונות

שאלה: 

1 האם נכון שקטין הרוכב על אופניים, למשל, ופוגע באדם בוגר וגורם לו חבלה, לא חייב בכלום, ואף הורי הקטין אינם חייבים בכלום?

2 במטבעות של ארה"ב, כולם מוטבע עליהן באנגלית "אנו מאמינים באלהים". האם דינן כאשר אינן סחירות יהיה כדין השטרות, שעליהם אותו משפט מודפס, שניתן לזרוק אותן?

3 רבנו פסק בהלכות ברכות פרק ח' שמאכל או פרי "שעברה צורתו" ברכתו תשתנה. מה זה בדיוק שינוי צורה המשנה את ברכת הפרי או התבשיל המקוריים?

4 העיר ירושלים מלאה דמויות ופסלים של אריות בכל מיני מקומות ואף פעם לא שמעתי שהרבנות הראשית העירה על כך, הכיצד?

5 מה עם דמויות על מעיל ספר התורה?

תשובה: 

1 הקטן - פטור. הוריו אחראים שסיפקו לו אופניים מבלי שדאגו שלא יזיק.

2 מאחר והם בדפוס ובצילום וע"י גויים, אין להקפיד.

3 חטים לקמח, תפוז למיץ, תפוח למיץ, אבל חיכוך או מיעוך אין זה שינוי צורה.

4. דמות אריה לבד, שלא בבית הכנסת - מותר. פסלים - אסור. לא שואלים את הרבנות.

5 רצוי בלי כלום.

תאריך: 
13/09/20 כ"ד אלול התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist