שבת

שאלה: 

שלום לכבוד הרב
אם קליפות נחשבות מוקצה איך יהיה מותר לקלפן ולזרקן
האם שמגישים פירות לשולחן רצוי להגיש בלי הקליפות כדי שלא יהיה בעיה לפנותם
תודה רבה

תשובה: 

לשאלת השואל היקר

לא כל הקליפות מוקצה, כך לדוגמא, אם מניח קליפות הראויות למאכל או אדם או בהמה וחיה המצויה במקום בצלחת ועליהם קליפות שאינן כאלה הרי הם בטלים אגבן (עיין שבת פכ"ו). וכן אם בידו אחר שקילף קליפות שהן בגדר מוקצה מותר לטלטלו לפח כל שהן בידו. ובנוסף כבר מארי הוכיח בביאורו שמותר  במציאות של ימינו לשות גרף שלרעי לכתחילה כי אפשרי בדרך אחרת, ראה בביאורו שם פכ"ו ציון מב

תאריך: 
14/09/20 כ"ה אלול התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist