נוסחים שונים + בית הדין הגדול+פינוי זבל אורגני בשבת

שאלה: 

1.     בעבר, כשנסעתי ברכבת בין ירושלים ותל אביב אני התפללתי במניין שהיה קיים בקרון אחרונה של הרכבת. המניין היה מעורבב עם העדות (רוב מהם אשכנזים וספרדים). כמה פעמים הייתי את הש"צ ודאגתי ללא בלבל אנשים שלא הכירו את הנוסח תימני. (לפי העורך באמצע הקדושה) ובעמידה אני הייתי להתחיל בנוסח שלנו ולהחליף לנסוח אחרת רק בשביל הקדושה ולחזור לנוסח תימני ולהמשיך עד סוף. רציתי לדעת האם יש איסור בדבר כזה?

2     בעידן שלנו, מה מונע את ההקמת של הבית דין הגדול לפי מה רבינו הסביר במשנה תורה?

3. רציתי לדעת האם יש בעיה לשים זבל אורגני בפח קומפוסט, בלי להוסיף דשא, בשבת וחגים? (אולי בגלל המטרה של הקוֹמפּוֹסט היא שהזבל יתפרק ואפשר להחזירו לקרקע ולטייב אותה זה בעיה? חלק שהתהליך ,כדי שהזבל יתפרק, להוסיף דשא.)


 

תשובה: 

1 אל תערבב נוסחים אלא אמור את הקדושה לפי נוסח רוב המתפללים באותה שעה.

2 יש צורך שהדיינים יהיו סמוך מפי סמוך מפי סמוך עד משה רבינו. ואין לנו כזה. לכן רבנו הציע שחכמי א"י יתאספו ויבחרו להם ראש וזה יהיה דינו כסמוך, ויסמיך אחרים. נעשה נסיון כזה ע"י ר' יעקב בירב, והוא הסמיך, אבל פרצה מחלוקת בינו ובין המהרלב"ח, ולא היה המשך.

3. מותר, כי הנחת הזבל לפח קומפוסט היא פינוי זבל, שמותר בשבת, לפנותו מהשולחן למיכל כל שהוא. ומאחר וכן, רשאי הוא לפנותו לפח קומפוסט אף שתצמח לו תועלת בעתיד.

תאריך: 
14/09/20 כ"ה אלול התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist