מתי לומר ברכות השחר למי שהתעורר בטעות מוקדם

שאלה: 

אדם שקם בשעה 2 לפנות בוקר בטעות, וחשב שהשעה 4, ואמר את הברכות, חזר לישון אחר שעמד על טעותו.

האם יברך מחדש?

האם לא יברך את אותם ברכות שכבר אמר בטעות?

 

תשובה: 

בדיעבד, מה שעשה עשה.

כי ברכות אלו כתב הראב"ם הן רק פעם אחת בכל יום.

ומאחר ואם התכוון שזה סוף שינתו, יכל לברך חוץ מברכת השכוי, הרי זה זמן ברכות השחר, שלא בהכרח שיהיו בשחר דווקא.

 

תאריך: 
16/09/20 כ"ז אלול התש"פ
x

Audio Playlist