וידויים+ברכת הגומל

שאלה: 

1 כיצד אישה עושה תשובה ווידוי, האם גם לה 10 וידויים בכיפור או לה מסלול  חופשי?

2 האם אדם שנמצא חיובי לקורנה ללא תסמינים חייב בברכת הגומל לאחר שיחלים ?

תשובה: 

1 מתוודה בצחות לשונה, או בווידוי שבסידור. אינה חייבת בעשרה וידויים, רק הגבר שהוא יצרי, זקוק לעשרה וידויים.

2 רק אם חלה והחלים, מברך הגומל.

תאריך: 
16/09/20 כ"ז אלול התש"פ
x

Audio Playlist