תקיעת שופר למבודדים

שאלה: 

בעקבות אתגרי הקורונה אדר הגיעו לפתחינו.

1. אדם אשר משמש כבעל תוקע בביהכנ"ס (ולצורך כך, נתבקש להתפלל במניין מאוחר בשעה 8:30) ונתבקש לתקוע גם למבודדים. האם יוכל לתקוע קודם למבודדים?

2.  מבודד, שהוא גם בעל תוקע, האם ייסתפקו הוא ובני ביתו ב-30 תקיעות העיקר הדין, או שמא, ניתן גם להתפלל בקול עם בני ביתו(ללא קדושה וכד'), ולתקוע עוד עשר קולות?

 

תשובה: 

1 יכול לתקוע בברכות ולכל קבוצה מברך, כי מדובר בברכת המצוות וכל ישראל ערבים זה לזה.

2 כל מתפלל יחיד – רק 30 קולות. אם מתפלל בציבור – 40 קולות.

 

תאריך: 
16/09/20 כ"ז אלול התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist