דילוג לתוכן העיקרי

שאלות שונות

שאלה

1 האם אפשר להניח תפילין של יד עד הסוף כולל פרקי האצבעות, ואז להניח של ראש?

2 בית כנסת שיש לו דלתות גדולות לחצר, האם ניתן שהמתפללים בחוץ כנגד הפתח יחשבו כחלק מהמניין שמתקיים בפנים? (השאלה מופנית בעיקר ליום כיפור שלפי המתווה החדש ניתן להתפלל בתוך מבנה באזור שאינו אדום עד 20 אנשים-או יותר-בהתאם לגודל המבנה).

3 אישה שמשתחררת מביה"ח. מהי הדרך הראויה בה תוכל להודות לה' כדי לומר יודו לה'?

4 כיצד תהיה תפילת יוה"כ ליחיד, פיוטי סליחות, כל נדרי, כתרת מלכות, סדר העבודה, והאם יש דברים שלא אומרים ביחיד?

5 האם אפשרי להוציא ס"ת מבית הכנסת כדי להתפלל בחצר בבית? יש לי חדר לייחד לס"ת.

6 מה דין יחיד ל 10 וידויים?

7 האם חולה קורונה שאין לו טעם ביוה"כ, אבל חוץ מזה מרגיש כרגיל, ולא מרגיש שום חולי או חולשה, האם יוכל לצום?

תשובה

1 בודאי. זו שיטת רבנו, שקודם מסיימים מצווה אחת של יד, ואח"כ מצווה שנייה של ראש, כי אין מעבירין על המצוות.

2 לא. הם אינם יכולים להשלים מנין. לכן בפנים עם הש"ץ חייבים להיות עשרה, ואז אלה שבחוץ יוצאים ידי חובת תפילה בציבור.

3 לפי מנהגנו, אישה אינה מברכת ברכת הגומל.

4 אומר כל התפילות, חוץ מחזרת הש"ץ. ורצוי מאוד שיתפלל בקול בהכנעה, כאילו מתפלל בציבור.

5 כן.

6 אין לו עשרה וידויים. כי אין לו חזרת ש,ץ של שחרית, מוסף, מנחה ונעילה.

7 כן. אלא א"כ רופאו האישי קובע אחרת.