דילוג לתוכן העיקרי

שקר לאשה

שאלה

שלום וברכה.
בגמ' בעירובין ק,ב מסופר שצריך ללמוד ד''א מתרנגול, שאומר לאשתו "אקנה לך בגד יקר", אך אח''כ אומר שאין לו כסף. ואינו מקיים הבטחתו.
ושאלתי היא, היאך הותר להבטיח הבטחות שוא (שקר)? האם הרמב"ם יסכים לזה?
ברוכים תהיו

תשובה

עיין היטב באותה סוגיה ותראה שיש שם הנחיות חיים אינטימיים בין איש לבין אשתו, אידאליים ויעודיים, וייעודים לגבי הזרע קודש שיהיה להם. ולאחר מכן, תיאור החיים השליליים בדמות האשה (חוב) שלאחר החטא. ולאחר מכן הצעת חז"ל ללמוד דרך ארץ מארחות חיים מבעלי חיים. רוצה לומר, גם מי שאינו שואב הנחיות ודפוסי התנהגות מן התורה, לפחות שילמד מבעלי חים, ובעניין זה נתנו דוגמה, שכביכול התרנגול מבטיח לתרנגולת הבטחה שיש בו כדי להניא אותה לזוגיות, גם אם אין לו באותה שעה האמצעים, יחזור ויפייס בשביל הפעם השנייה.לא שמותר לשקר ולהוליך שולל, שלעולם הזוגיות צריכה להיות מתוך רצון הדדי, ואם יש צורך להבטיח דבר מה, שיבטיח, וישתדל לקיים. לא שמלכתחילה ישקר, כי בסופו של דבר האשה מעריכה בעל, שיודע לחבב ולכבד, ולא לנצל אותה לצרכיו ולתאוותיו.