דילוג לתוכן העיקרי

דין הטועה בהזכרת גבורות גשמים

שאלה

בשיעור המשודר היום כת"ר התייחס לדין הטועה והמסתפק אם הזכיר מוריד הגשם, ואת הירושלמי שכל שלושים יום חוזר ולאחר שלושים אינו חוזר.
אך לא התייחס כת"ר לדין שאם הזכיר מוריד הטל אינו צריך לחזור אף אם לא הזכיר מוריד הגשם בימות הגשמים.
ואם כן אין צורך בחזרה שלושים יום או שלושים פעם כיוון שממה נפשך, אף אם הלך אחר הרגל לשונו הרי נהג לומר מוריד הטל ויצא ידי חובתו.

תשובה

אכן כך. וזהו דבר פשוט שלא הזכרתיו לפי דבריך, שאם לא אמר מוריד הגשם, אך אמר ותן טל ומטר שאינו חוזר.