דילוג לתוכן העיקרי

קידוש בבית הכנסת

שאלה

 אתמול הרב הביא שלוש תקנות מתשובות הרמב"ם; שנים מהם אנו מקיימים שהם תפילה מעיין שבע וחזרת הש״ץ.

מה לעניין קידוש בביכנ״ס - למה לא מקיימים אותה הרי היא לא גרועה מתפילת מעין שבע כי ללא התקנה לא היינו צריכים אותה.

תשובה

שאלה טובה. כי לפי רבינו,  יש צורך לקיים קידוש בבית הכנסת גם כשכבר בטלה הסיבה לתקנה.

ההסבר של מארי לבתי כנסיות בכפרי תימן, לכאורה, אחרי בקשת המחילה, אינו נותן לנו תשובה לגבי בתי הכנסת בצנעא וכיוצא בה.

ובכל זאת ניתן לומר שכל בית כנסת שאין בו ציבור לא דתיים, עליהם לא תיקנו חז"ל, וכאלה היו רוב בתי הכנסת בתימן, חוץ מן הכפרים.