עירוב

שאלה: 
בעירובין פ"ה הלכה כ', נפסק שבמדינה (עיר) של רבים, שיש לה שני פתחים שהעם נכנסים ויוצאים בהם, אין מערבין (מלשון עירוב) את כולה אלא משאירים שיור , על מנת שיהיה היכר שהעירוב התיר לטלטל במדינה.
היום נראה לי שאין נוהגים כן.
מה  התייחסות של הרב קאפח מה הסיבה, או על מה סומכים היום?
 
תשובה: 

אני שיירתי מקום כזה בקרית אונו (החווה החקלאית).

בזמנו הרה"ג מרדכי אליהו ז"ל הציע שהר הבית יהיה המקום המשויר.

תאריך: 
11/10/20 כ"ג תשרי התשפ"א
תגיות: 
x

Audio Playlist