דילוג לתוכן העיקרי

הידור במצוות לולב

שאלה
 בשנה שיום א' סוכות חל בשבת ( ואין אנו נוטלים לולב), רוב הפיסולים אינם שייכים בגלל שהמצווה רק מדרבנן.
מצוות "זה א-לי ואנווהו" היא גם אצלנו מדרבנן. 
מדוע מורגש שגם בשנה שכזו יש עניין להדר כ"כ? 
 
תשובה

כי גם במצוות דרבנן יש להדר