דילוג לתוכן העיקרי

שאלות סוכות תשפ"א - המשך

שאלה

1 האם מותר לבנות סוכה בקומה ראשונה של קטע בבנין המשמש מסתור כביסה בבנין גבוה כך שהסכך נמצא מעל קומה ראשונה אבל הקירות ממשיכות לאורך כל הבנין עד קומה 8 או 9 (ומשמש את שאר הקומות כאזור של מסתור כביסה סגור מ-4 צדדים ופתוח מלמעלה. אם מותר, האם כביסה שנתלית מעל תפסול את הסוכה?

2 האם ראוי לישראלי בכלל ולבן עדת תימן בפרט לקבל על עצמו לפסוק על פי שיטת רבינו בכל הדינים גם כאשר אין זה כמנהג אבותיו לגמרי? לדוגמא לבן עדת תימן כזה שירצה לברך ברכות השחר רק אם נתחייב בהן.

3 מה דעת כבוד הרב לגבי מה יש לנהוג במצוות תפילין בחול המועד? האם ראוי שלא בפרהסיא להניח?

4 אדם הנמצא בקבוצת סיכון גבוהה, וגר בבניין עם עוד אנשים, ומצוות סוכה הוא יכול לקיים רק מחוץ לבניין, האם הוא פטור מהמצווה מעצם החשש שלו לצאת מדירתו ולו רק לאזור לובי הבניין, חדר מדרגות, מעלית וכו'?

5 האם מותר להשתמש בשימוש חול במפה אל-בד  שכיסינו בהם שולחנות בית כנסת?

6 לכאורה המלאכות אסורות, ואף נראה שחמי כיוון מלאכתו לעשותה במועד, שאינו מתכוון לעבוד אצל אחרים, ופינה עצמו לעסוק בשיפוצים בבית בחול המועד.

מאידך, חמי הוא עובד עצמאי, ובאמת היה עסוק בעבודות שונות עד עכשיו, וגם אני עובד בשאר השנה, ואיני פנוי לעזור לו. אם לא נעשה זאת בחול המועד, קיימת אפשרות שלאחר המועד יאלץ לבקש עזרה מפועל בתשלום.

יש לציין שכלל המלאכות המתוכננות הן להכנת הבית לתקופת החורף (מבחינת איטום ומניעת נזילות לבית).

האם בנסיבות כאלה מותר לי לסייע לו לעשות מלאכות אלו במועד?

7 לפי הרמב"ם, מה גדר של דברים אשר אסור לעשותם בסוכה?

8 מצאתי שבקצה הלולב שלי יש דבק שעוזר לו להישאר סגור. האם הלולב פסול?

9  האם לאישה שאינה חייבת במצווה מותר להרהר בברכה לפני שמקיימת אותה המצווה?

10 מה הבדל בין אתרוגים, תימני, חזון איש וכו'?

11 האם בצמחי תבלין יש להקפיד בהרחקות כלאים?

12 אנחנו מתגוררים כרגע בביתם של הורי אשתי. חמי מעוניין להיעזר בי בחול המועד לעבודות שיפוץ בבית (צביעה וטיח וכדומה).

13 אנו מתפללים ברחבת בית הכנסת ושומעים רעשי בנייה כבדים וכמעט לא שומעים את הש"ץ. האם מותר להשתמש במגפון ולענות אמן אחרי הש"ץ?

14 המנהג המופיע בסידור שיח ירושלם, לגבי הקידוש בערב חג הסוכות. לאחר הקידוש, לברך ''לישב בסכה'', ואח''כ לשבת ולבסוף, ברכת ''שהחיינו''.

שאלתי היא: למה יושבים לפני ברכת "שהחיינו"? הרי הברכה מוסבת הן על הרגל והן על מצוות ישיבה בסוכה, ולכאורה היינו צריכים לשבת לאחר ברכת ''שהחיינו'', כמו בשמיעת קול שופר, או מקרא מגילה.

15 האם מי שמתפלל בבית ביחיד בחול המועד צריך לומר את ההושענות של כל יום?

16 האם מותר לאגוד את הלולב בשבת? האם אין בעיה של מוקצה? הכנה משבת לחול המועד? קשר של קיימא?

17  האם מותר לגזוז ציפורניים במועד, גברים ונשים?

18 האם מותר לאישה להסתפר במועד? והאם זה תלוי במכוון מלאכתו למועד, כי לכאורה עניין הניוול אינו קשור בנשים.

19 בבית הכנסת שלנו הקימו מחיצה בשל הקורונה. האם מותר לסגור ולפתוח מחיצה שבנויה כמו וילון ומחלקת את החלל לשניים?

20 א. מה הטעם בהוספת הדסים "שוטים"?

ב. האם ישנם מקורות קדמוניים שמנהג זה מובא בהם?
21 האם הידור באתרוג בא לידי ביטוי בגודלו או שצריך להקפיד יותר על נקיותו מנקודות שחורות ושריטות?

22 האם יש דין מצטער בסוכה מצד החום הכבד?

23 יחיד שמתפלל בביתו, איך ינהג?
24 האם מותר להוריד את הדופן הרביעית של הסוכה לצורך אויר למרפסת?

25 האם פיצה ומאפה שנקרא "לחם שום" (דומה לפיצה) מחייבים סוכה?

26. האם מותר לאישה להרהר ברכת סוכה ולשבת?


 


 


 

 

תשובה

1 מותר לבנות סוכה בפיר, אף שכל הזמן יש צל בגלל הדפנות הגבוהות, כמו שמותר לבנות סוכה בעשתרות קרניים, אבל שלא יהיו מעל הסכך בגדי כביסה, כי זה נחשב סוכה תחת אילן או תחת סככה פסולה.

2 אפשר, ובלבד שזוהי דרכו ויש לו רב, ובית מדרש ראוי בשיטה זו.

3 בצינעה. כדי לא לגרום למחלוקת.

4 אם באמת אין לו שום נגישות לסוכה, מבלי להיחשף לאחרים, הוא פטור.

5 מותר, כי כל אלה תשמישי מצווה ולא תשמישי קדושה.

6 מדוע שלא יזמין איש מקצוע מלפני החג וישלם לו, הרי לפי הנתונים דלעיל, חמיך אינו עני, ומדוע יבטלך משמחת החג, ויבטל עצמו משמחת החג, רק כדי לחסוך כסף. כלום בשביל שמחת החג אין מוציאים כספים?!

7 כל דבר שאינו שימוש של כבוד, אסור. כגון בישולי מטבח, שירותים וכיו"ב.

8 לא. לא יהא אלא כמו אגד שעלי הלולב לא ייפתחו.

9 לפי השו"ע, מותר, כי הרהור אינו כדיבור. אבל פי רבינו, הרהור כדיבור, ולכן אסור להרהר ברכה, כי כאילו בירכה את הברכה ואמרה אשר ציונו, וה' לא ציווה אותה.

10 האתרוג התימני נהנה ממסורת עתיקת יומין ומקורית.

11 כל תבלין נאכל יש בו דין כלאים, וכל תבלין שרק צבע ולטעם, אין בו דין כלאיים, כי אין לו דין פרי מאכל.

12 דבר זה נחשב למכוון מלאכתו למועד, ואסור. אם חמיך עני, ולך אין זמן רק במועד, אפשר שמותר.

13 ביום חול - מותר.

14 כי מצות ישיבה בסוכה היא מצווה מתמשכת, ולא ישיבה רגעית. ולכן נחשב הדבר כראשית קיום המצווה. מה שאין כן קול שופר ומקרא מגילה, כלום יברך שהחיינו אחרי שכבר קיים כל המצווה כולה.

15 רבנו הביא את ההושענות בהקשר לציבור.

16 אסור, גם אם יאגוד בדרך של הידוק ולא בקשר. גם בגלל דין מוקצה וגם בגלל מכין משבת לחול המועד.

17 לשיטתנו מותר, לאשכנזים אסור.

18 מותר לאשה להסתפר במועד. גברים - שדרכם לגלח שיער ראשם לכבוד שבת ולכבוד חג, גזרו חכמים, כדי שלא ייכנסו לחג כשהם מנוולים. ואילו אצל האשה גידול שערות ראשה או גזיזתם הוא לפי טעמה האישי, ובכל עת שתרצה.

19 מותר. כי מדובר במחיצת עראי, ואין בזה גדר בונה או סותר.

20 א. נוי והגנה על המשולש והערבה.

ב. גמרא, סוכה, ומטבעות מימי בר כוכבא יש בהם את צורת הלולב התימני.

21 הגודל - אינו הידור, אבל נקודות שחורות פוסלות. שריטות שגורמות לחסר, פוסלות.

22 עקרונית - פטור. מעשית, אם בבית הוא משתמש במזגן או במאוורר, בגלל החום הכבד, כך יעשה בסוכה, כי תשבו כעין תדורו.

23 יתפלל כל התפילות חוץ מתפילות של ציבור.

24 דופן רביעית מותר, כי הסוכה כשרה בשלוש דפנות.

25 מברכים עליה המוציא, ויש צורך בסוכה.

26 אסור לה, כי לפי רבינו, הרהור כדבור. ואסור לה לברך ולומר אשר ציונו, כי ה' לא צווה אותה. ואלה שסוברים שהרהור אינו כדיבור, מותר.