דילוג לתוכן העיקרי

טלטול בשבת

שאלה

האם ביום שבת שאחר יום טוב כל איסורי הטלטול שהיו תקפים ביום טוב יהיו תקפים בשבת מדין "מגו דאיתקצי לבין השמשות - איתקצי לכולי יומא"?

תשובה

יש אכן אוסרים, מכח הטעם שלך.

אך יש מתירים, כי אין איסור שבות בין השמשות, ולכן בבין השמשות שלאחר יו"ט, כבר אין דין מוקצה החמור של יו"ט, ולכן לא חל ביום שבת.