דילוג לתוכן העיקרי

מה דין עראיס?

תשובה

הגמרא במסכת פסחים, עד, א-ב, קבעה שאם טפלו בשר עוף בקמח (=בצק), אם הוא סולת, וצלו אותו - כשר, גם אם האדים, כי נורא מישאב שאיב.

אם טפל ובקמח לבן דק אם אחרי הצלייה, הקמח נשאר לבן, כשר, ובשאר קמחים, אם האדים אסור, ואם לא האדים כשר. וכן נפסקה ההלכה בדברי רבנו, מאכ"א, ו, יט.

לאור הנ"ל, יש לומר, לספרדים ולאשכנזים, שאינם מקפידים על חליטה, מאחר והעראיס, הם עם בשר מוכשר, בלי חליטה, די להם, והוא כשר, והעראיס כשרים להם.