דילוג לתוכן העיקרי

שאלה על ימות משיח

שאלה

כבוד הרב.

רבינו כתב בפירוש שלו על המשנה בסנהנדרין שיהיה למשיח בנים ובנים של בנים. הבנתי ממאורי שהמקור של זה נמצא בגמרא צט,א לגבי שלשה דורות. אולי אני טועה, אבל חשבתי שיש גם ראיתי פסוק בנביאים על זה, אולי ביחזקאל? בכל זאת, לא הצלחתי למצוא משהו בנביאים. האם יש גם בנביאים הרעיון הזה?

תודה

תשובה

אכן המקור לכך הוא הגמרא, סנהדרין, צט, א, "רבי אומר (=שימות המשיח) שלושה דורות", והוא מבסס דבריו, על פסוק בתהלים, עב, ה, "ןיראוך עם שמש, ולפני ירח, דור דורים", שהם דברי דוד המלך לבנו שלמה, וכן ביחס למשיח, כי המשיח יהיה מזרעו של שלמה ולא מזרעו של אדוניהו כטענת הנוצרים.